ความเห็น 1509244

การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย: บูรณาการระหว่างนิยามความรู้ในโลกตะวันตกและโลกตะวันออก

moh_aui
IP: xxx.149.119.215
เขียนเมื่อ 

โลกาภิวัฒน์ช่วยบูรณาการความรู้ในโลกตะวันตกและโลกตะวันออกเพื่อให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาความรู้และทักษะของมนุษยชาติ เห็นด้วยครับหากการจัดการความรู้นั้นทำให้เกิดองค์ความรู้ที่ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างความสงบสุขให้กับมวลมนุษย์โลก