ความเห็น 1505933

แม่อรชรงามเหมือนกินรีร่าง ยลพักตร์แม่แลค้าง ทรวงสล้างเต่งตึง

เขียนเมื่อ 

มาขำๆเจ้าเงาะลงสรง^__^ ที่จริงหล่ออยู่ตลอดนั่นแหละค่ะ