ความเห็น 150426

UKM-9 ณ มข. (5)

wiyada
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

   เรียนท่านรองฯที่เคารพ เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ อาจจะไม่ได้เข้าร่วมงาน UKM-8 หากท่านฯ กรุณาอนุมัติให้โอนย้ายไปอยู่ที่มมส.เพราะมีความจำเป็นต้องไปเรียนต่อเพื่อพัฒนาตนเอง บุญคุณที่มข.มีให้จะไม่ขอลืมตลอดไป และจะยังคงรักและผูกพันธ์ในฐานะศิษย์เก่า และจะตอบแทนบุญคุณทุกวิถีทางจะร่วมสร้างเครือข่าย UKM ต่อไป....ขอขอบพระคุณล่วงหน้าที่ท่านรองฯจะกรุณาอนุมัติให้โอนย้ายเพื่อความก้าวหน้าของลูกน้องและทำตามบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรตามศักยภาพฯ กราบขอบพระคุณอีกครั้งในความกรุณาในการพิจารณาอนุมัติตามคำขอ จากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

                    ด้วยความเคารพยิ่ง