ความเห็น 1503409

แม่อรชรงามเหมือนกินรีร่าง ยลพักตร์แม่แลค้าง ทรวงสล้างเต่งตึง

เขียนเมื่อ 

เขาเข้าใจแสดงมาก ปมเห็นแบบนี้ครั้งแรกเลย

ประทับจริงๆ กับแนวคิดแบบนี้