ความเห็น 1503256

แม่อรชรงามเหมือนกินรีร่าง ยลพักตร์แม่แลค้าง ทรวงสล้างเต่งตึง

เขียนเมื่อ 

เอ..บันทึกนี้ ถ้านำเสนอ เป็น movie จะได้มั๊ยค่ะ คุณเอก