ความเห็น 1502998

แม่อรชรงามเหมือนกินรีร่าง ยลพักตร์แม่แลค้าง ทรวงสล้างเต่งตึง

เขียนเมื่อ 

ศน.อ้วน

ปี้อ้วนครับ...ยินดีจ้าดนักครับ พอดีครึ้มอกครึ้มใจ๋ครับ ฮูปงาม พยายามหาเพลงตี้สอดคล้องมาเปิดหื้อฟังม่วนๆครับผม

ขอบคุณจ้าดนักครับ ปี้อ้วน

ม่วนก่อเข้ามาใหม่ครับผม :)