ความเห็น 1502997

แม่อรชรงามเหมือนกินรีร่าง ยลพักตร์แม่แลค้าง ทรวงสล้างเต่งตึง

เขียนเมื่อ 

พี่ ศิริวรรณ

สามารถชมได้ผ่าน 

เวปของตลาดน้ำอยุธยา คลองสระบัว

www.ayutthayafloatingmarket.com

จะมีแผนที่และรายละเอียดที่ครบถ้วนครับ

ตลาดน้ำอยุธยา..คลองสระบัว

เลยวัดหน้าพระเมรุ เข้าซอยวัดศรีโพธิ์ อาหารพื้นบ้านมากมาย ในบรรยากาศริมน้ำและนาข้าว เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. พร้อมการขับเสภาบนเวทีกลางน้ำ หนึ่งเดียวในประเทศไทย ละครพื้นบ้าน วันละ ๔ รอบ ไม่ซ้ำเรื่องครับ