ความเห็น 1502583

แม่อรชรงามเหมือนกินรีร่าง ยลพักตร์แม่แลค้าง ทรวงสล้างเต่งตึง

เขียนเมื่อ 

หากรูปทองที่ว่าคือจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความดีงาม

เอ๋ว่าตอนนี้ทุกคน ที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกของพี่ได้เห็นกันทุกคนค่ะ

ขี้คร้าน...จะสมัครเป็นรจนากันเป็นแถว

เอ๋ขอสมัครด้วยคนนะคะ เป็นคนสุดท้ายก็ได้ค่ะ อิ อิ