ความเห็น 1502552

แม่อรชรงามเหมือนกินรีร่าง ยลพักตร์แม่แลค้าง ทรวงสล้างเต่งตึง

เขียนเมื่อ 

น้องเอกเจ้า..

บอกได้กำเดียวว่าสุดยอดเจ้า

ปี้อ้วนลักเข้ามาฟังเป๋นรอบตี้สามแล้วเจ้า..เมื่อแลงนี้

หยังมาจ้างกึ๊ดแต้ว่าเนี่ยเจ้า..น้องบ่าวคนเก่ง

จะเข้ามาแหม..เจ้า

เป๋นดีม่วนอก ม่วนใจ๋ ม่วนต๋า..แต้ว่า

ขอบคุณงามเจ้า..ปี้อ้วน