ความเห็น 1502048

แม่อรชรงามเหมือนกินรีร่าง ยลพักตร์แม่แลค้าง ทรวงสล้างเต่งตึง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ครูแป๋ม

ยินดีครับ เพื่อความสุข สุนทรียะของผู้เข้ามาชม

ขอให้มีความสุขกับวันหยุดครับผม