ความเห็น 1501772

“พ่อไม่ได้สอนให้ทำ....แต่สิ่งที่พ่อทำคือการสอน”

เขียนเมื่อ 

"พ่อจากไปนานมากแล้ว ต้นแบบชีวิตคือสิ่งแวดล้อมรอบกาย"

การน้อมนำสิ่งแวดล้อมรอบกายเป็นต้นแบบที่ดีแห่งตน ถือว่าผู้นั้น...ชนะใจตน

เพราะไม่หลงใหลไปตามธรรมชาติ...แต่รู้จักประยุกต์ธรรมชาติให้เข้ากับวิถีตน

ผลิตผลแ่ห่งความดีที่ครูทำ คือผลิตเยาวชนให้เป็นคนดีของชาติ

ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจยิ่งนัก...ขอชื่นชมค่ะ "ครูโต๊"