ความเห็น 1501626

แม่อรชรงามเหมือนกินรีร่าง ยลพักตร์แม่แลค้าง ทรวงสล้างเต่งตึง

เขียนเมื่อ 

คนสวย..ภาพสวย..เพลงเพราะ

คิดถึง..ความหลังค่ะ

ฟังตั้งหลายรอบค่ะ

ขอบคุณค่ะ