ความเห็น 1501598

แม่อรชรงามเหมือนกินรีร่าง ยลพักตร์แม่แลค้าง ทรวงสล้างเต่งตึง

เขียนเมื่อ 

ภาพสวยมากนะคะ นางเอกทอดสวยตา ใบหน้างามจริงคะ

 มาดตากล้องกลัวติดไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าคะ