ความเห็น 1496778

พาเด็กๆไปเยี่ยมผู้สูงอายุในโครงการ คุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะที่ไปเยี่ยมชมการทำสมุดหน้าเดียวคืนชีพ และช่วยกันเผยแพร่การใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะคะ...ได้ติดตามโครงการเยาวชนที่เล่ามาเสมอค่ะ...ดีใจที่เป็นแนวร่วมด้วยช่วยกันนะคะ...

Five