ความเห็น 1496756

พาเด็กๆไปเยี่ยมผู้สูงอายุในโครงการ คุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง

เขียนเมื่อ 

แวะมาชมเด็กๆที่น่ารักพาผู้สูงอายุท่องเที่ยว (ไม่ทราบว่าคนหนุ่มสาว ผู้ใหญ่หายไปไหนนะ)

สนใจเรื่องประเมินโครงการเชิญที่บล็อกโรงเรียนอุตรดิตถ์นะครับคุณจันทร์ยิ้ม

11-12 ธค. 52 ร้อยปีรร.อุตรดิตถ์