ความเห็น 1496730

พาเด็กๆไปเยี่ยมผู้สูงอายุในโครงการ คุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณ จันทร์ยิ้ม

เป็นโครงการที่ดีมาก ๆ ค่ะ

.. โครงการจัดทำทั้งปีหรือเป็นช่วง ๆ คะ

อยากเรียนรู้แลกเปลี่ยนอ่ะค่ะ...

ขอบคุณค่ะ