ความเห็น 14958

แนวความคิดในการจัดการ

na017
IP: xxx.143.144.242
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยเพราะเป็นการวางแผนที่ดีของผู้บริหารที่จะนำไปใช้ในองค์การได้