ความเห็น 14946

ข่าวดีและข่าวไม่ดีของกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.130.205
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์ที่กรุณาให้ความรู้เสมอมา...
  • ข้อความต่อไปนี้คัดลอกจากบันทึกของอาจารย์...
  • "...ผู้เลี้ยงผึ้งซึ่งแม้จะซื้อน้ำตาลราคาถูกอยู่แล้ว ก็จะต้องควักกระเป๋าเงินจ่ายเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 3 บาท..."
  • ตรงนี้เข้าใจว่า การเลี้ยงผึ้งคงจะมีการใช้น้ำตาลเสริมน้ำหวานดอกไม้ตามธรรมชาติ เป็นการทำน้ำหวานให้ผึ้งกิน ไม่ทราบว่า เข้าใจถูกหรือไม่
  • ถ้าอาจารย์ไม่อธิบาย คนอ่านอาจจะเข้าใจผิด คิดว่า มีการปลอมปนน้ำหวานเข้าไปในน้ำผึ้ง
  • ขอความกรุณาอธิบายว่า ใช้น้ำตาลทำอะไร
  • ขอขอบคุณ...