ความเห็น 1492874

ความหมายของ “สิทธิมนุษยชน” ตอนที่ 1

ปรียาภรณ์ ศรีษะเกตุ
IP: xxx.122.222.225
เขียนเมื่อ 

อยากได้เป็นกฎหมายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลค่ะ