ความเห็น 14924

AAR ชีวิตของตัวเองถึงวันนี้

Dr.Ka-poom
IP: xxx.90.246.99
เขียนเมื่อ 

"อยากเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความดี มากกว่าเรื่องความเก่ง"

(ยิ้ม)...มีท่านอาจารย์หลายท่านพร่ำสอนว่า..คุณค่า...ความเป็นคน...หาใช่ที่ว่าใครจบอะไรมา..แต่หากเป็น.."ความรู้"...ที่มีของคนคนนั้นต่างหาก...ที่มีการนำมาใช้ให้เกิด...ประโยชน์อย่างไร...มากกว่า..

"ความรู้"..ที่ถ่องแท้..คือความรู้ที่ผ่านการนำทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ..ได้อย่างแท้จริง ดังนั้น..อาจเห็นได้ว่า..ในบางคนเรียนมาอย่างมากมาย..เมื่อสู่ภาคปฏิบัติกลับไม่สามารถสะท้อนสิ่งที่รู้ออกมาได้ แต่ตรงกันข้ามในบางคน...ไม่ได้มีใบอะไรมารับรอง..แต่กลับมีการสั่งสม..."ความรู้"..และตกผลึก..ก่อเกิดประโยชน์นานัปการ

ปรัชญาของปริญญาเอก..ไม่ว่าสาขาอะไร..เมื่อศึกษาอย่างลึกซึ้งในแก่นของหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ...ต่างมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือ "คุณคิดเป็น.."...หาใช่ว่าคุณเก่งเนื้อหาอะไร...การเชี่ยวชาญในเนื้อหาคือสิ่งที่สะท้อน "การตกผลึก"...ทางความคิด..ในคนคนนั้นมากกว่า...