ความเห็น 1492043

เรียงความเรื่องแม่ ...เมื่อไม่มีแม่

ชื่อ วันชัย วงค์จวง
IP: xxx.26.250.46
เขียนเมื่อ 

ตั้งใจเรียนเด้อเป็นเด็กดีขยันทำการบ้านเด้อเชื่อฟังพ่อแม่กินข้าวให้อิ่มพูดต่อหน้าครูพูดดีเด้อ.........เป็นห่วงเด็กเรียน