ความเห็น 1491378

เครือข่ายการวางแผนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

เขียนเมื่อ 

   รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษาเครือข่าย จะเข้าร่วมเป็นวิทยากรในวันที่ 4 กันยายน 2552

    สำหรับ กองแผนงาน ม.ขอนแก่น จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์และการจัดทำแผนอัตรากำลัง จำนวน 2 คน