ความเห็น


ขอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ PMQA น่าจะเป็นเครื่องมือในการตรวจวัดสภาพองค์กร ว่าอยู่ในเกณฑ์ใด มีข้อดีหรือข้อบกพร่องอะไร โดยมีเกณณ์การวัด

ก.พ.ร.ได้นำ เครื่อมือ PMQA มาใช้ในภาครัฐ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้ดีขึ้นหรือมีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนพึงพอใจ การใช้ดุลยพินิจน้อยลง มีระบบมากขึ้น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี