ความเห็น 1490612

บรรณารักษ์แนวใหม่ กว่าจะได้ต้องใช้เวลาอีกกี่ชาติ

เขียนเมื่อ 

คุณ Suree เจ้าขา

  • การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ทำให้คนเราพัฒนาเท่าทันโลกที่หมุนเวียนผ่าน ทำให้ไม่ทดท้อเวลา IT เปลี่ยนแปลงไป
  • ยิ่งถ้าได้การสนับสนุนจากระบบอีก เหมือนได้น้ำมันเครื่องเน๊อะ...เครื่องจะแร๊งซ้า....รับรองได้
  • สำหรับตุ่นโอกาสได้รับการสนับสนุนจากระบบยิ่งไม่มีใหญ่ คนอาไร้อยากจะเรียนประมาณสังคมการพัฒนา เป็นปริญญาที่สอง...