ความเห็น 148711

นิสิต : อนาคตแห่งปัญญาชน : วิญญาณปัจจุบันที่ดีใจเมื่ออาจารย์ไม่เข้าสอน

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณแม่

  • ผู้ใหญ่มักมองข้ามครับ เรื่องง่ายๆนึกว่าเด็กจะคิดเองเป็น ต้องระลึกอยู่เสมอ ว่าต้องสอบทานให้ดี
  • มิฉะนั้นจะได้ผลลัพท์ดังกล้วยที่แกะไม่ได้
  • ขอบคุณแม่มากครับ มาประจำเลยนะเดี๋ยวนี้