ความเห็น


กราบนมัสการพระคุณเจ้า พระอาจารย์มหาแล ขำสุข(อาสโย)

  • ขอกราบอนุโมทนาในกิจกรรมที่พระคุณเจ้าและเครือข่ายได้ทำด้วยเช่นกันครับ
  • การมองปัญหาแบบย้อนไปสู่ชุดของเหตุปัจจัยที่สามารถให้การศึกษาเรียนรู้แก่สังคม รวมไปจนถึงปัจเจกและครอบครัว เพื่อสามารถมีส่วนร่วมในการหันเหการพัฒนาสังคมและวิถีการปฏิบัติ ให้ออกไปจากเหตุแห่งปัญหา เป็นวิธีแปรวิกฤติให้เป็นโอกาสสร้างสรรค์ที่ดีครับ
  • องค์กรทางศาสนา ผู้นำทางจิตใจ และสังคม เดินเข้าหากันและทำสิ่งต่างๆเพื่อให้สังคมพ้นทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือปัญหาสังคม ก็เป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมมากๆครับ
  • ทว่า จากแง่มุมที่ผมได้กล่าวถึงในข้างต้นนั้น จำเป็นต้องมีการผสมผสานการปฏิบัติและเรียนรู้ ให้การกล่อมเกลาทางจิตใจ ลงในกิจกรรมการพัฒนาต่างๆไปด้วย ชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะในชนบทซึ่งขาดแคลนผู้นำที่จะชวนคิดและปฏิบัติ จึงจะมีโอกาสพัฒนาหลายอย่างไปด้วย และเครือข่ายพระสงฆ์ก็จะสามารถทำบทบาทแปรความทุกข์ของสังคมให้เป็นโอกาสนำผู้คนเข้าถึงธรรมในสถานการณ์ที่เป็นจริงของสังคมได้มากยิ่งๆขึ้นไปด้วยครับ

กราบนมัสการด้วยความเคารพ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี