ความเห็น 1484885

สามีนอกใจ..ความผิดหวังที่รับไม่ได้

เขียนเมื่อ 

ทุกข์...เพราะเรายังไปยึดอยู่ในเรื่องราว..

การยึด คือ อะไร ... การยึดคือ การไปเฝ้าครุ่นคิด และคำนึงถึง...ซึ่งสภาวะแห่งความเป็นปัจจุบันเรื่องราวต่างๆ นี้ได้จบลงไปแล้ว ผ่านไปแล้ว เป็นอดีตไปแล้ว

ความเป็นปัจจุบัน คือ เรากำลังหายใจเข้าสลับกับการหายใจออก พร้อมควบคู่กับการทำภาระกิจที่อยู่เบื้องหน้าเรา...