ความเห็น 1484743

สามีนอกใจ..ความผิดหวังที่รับไม่ได้

เขียนเมื่อ 

เรามีกรรมเป็นของๆ ตน

เรามีกรรมเป็นผู้ให้ผล

เรามีกรรมเป็นแดนเกิด

เรามีกรรมเป็นผู้ติดตาม

เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย

เราจักทำกรรมใดไว้ ไม่ว่าเป็นบุญหรือเป็นบาป

เราจักได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป