ความเห็น 148376

การจัดการ...กับอดีต.....

เขียนเมื่อ 
  • อดีตที่เป็นบทเรียนของคนอื่น ช่วยให้เราเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ครับ ....ใช่ไหมแม่พริกขี้หนูอ่อน