ความเห็น 148179

Problem-Based Learning (PBL) ในการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีการศึกษา

เขียนเมื่อ 
ชื่นชม เชียร์ และ ขอบคุณครับ
   โดนใจอยู่หลายบรรทัดครับ  เรื่องจริงที่น่าจะ ช้าไม่ได้อีกแล้วคือ แม่ปู ต้องจัดการตัวเองกันโดยด่วนแล้วล่ะ