ความเห็น 1480271

๔๙.ความหวังของแม่

visitor
IP: xxx.136.227.19
เขียนเมื่อ 

อ่านบันทึกนี้ตั้งแต่ต้นปียังจำได้จนวันนี้

  1. ชื่นชมที่ครูแป๋มนำเสนอความกตัญญูของในหลวงที่มีต่อสมเด็จย่า 
  2. ซึ้งใจที่ครูแป๋มเขียนถึงพระคุณแม่
  3. ชอบใจที่ได้อ่านการตอบกลอนของครูแป๋มให้กับผู้ใดที่เขียนเป็นกลอนเสมอมา เพราะครูแป๋มเขียนได้ชวนอ่านจริงๆ