ความเห็น 1477466

ไก่...เบตง (ดูรูปก่อน)

เขียนเมื่อ 

คุณ หนุ่ม

ผมให้เบอร์โทร.คุณนำบุญ แซ่ลื่ว เจ้าของฟาร์มไก่เบตง ที่เบตง

073-272135 ครับ