ความเห็น 1474167

สรุปวิธีการลงบันทึกการตรวจร่างกาย Physical Examination จากการฝึกปฏิบัติ

ทิพย์
IP: xxx.173.227.83
เขียนเมื่อ 

อยากให้มีแบบว่าnormol and abnormol ไว้ท้ายด้วย

เช่น tonsils enlarge เกรต3 แล้วมีคำอธิบาย