ความเห็น 1474147

สอนแต่งกลอน ๑ บทก็พอขอให้เป็นกลอน

ธีระชัย รัตนรังษี
IP: xxx.147.59.114
เขียนเมื่อ 

ข้าพเจ้าครูภูเก็ตวิทยาลัย

พิสมัยในเรื่องกลอนสอนภาษา

อยากให้เด้กเรียนรู้เก่งวิชา

ไม่รู้ว่าเริ่มอย่างไรจึงจะดี

ครูบอกว่าทีละครึ่งหรือหนึ่งวรรค

ถ้าเด็กรักคงสอนไปในวิถี

เด็กไม่รักไม่สนใจไร้วิธี

ครูช่วยชี้แนวทางสร้างนักกลอน

รบกวนตอบด้วยนะครับ

ตอนนี้ผมมีโครงการ

เก็จแก้วกานท์กวี เพื่อฝึกเด็กที่รักการแต่งกลอน

สังเกตดูแล้ว คงทำได้เพียงแค่บังคับเด็กเข้าร่วมกิจกรรม