ความเห็น 1472485

ถ้าเราไม่พูดไม่เขียนเราจะไม่สามารถเอาความรู้ออกมาได้เลย

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อ.Kapoom

        ขออนุญาตคิดเสริม & คิดต่างนะครับ ^__^

        เห็นด้วยครับว่า การพูดและการเขียนให้ดี นั้นจะเป็นการจัดระบบระเบียบทางความคิดและสติปัญญาอย่างแน่นอน เพราะต้องมีการประมวลความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ ฯลฯ แล้วเรียบเรียงออกมาให้ประสานกลมกลืนกันก่อนจะแสดงออกไปโดยการพูด และ/หรือ การเขียน

        อย่างไรก็ดี ผมคิดว่าอาจมีหลายกรณีที่การแสดง "ความประสานกลมกลืน" หรือ การจัดระเบียบความคิดนี้ อาจจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่การแสดงออกโดยการพูดหรือการเขียนเท่านั้น เช่น

           - การสื่อสารโดยใช้อวัจนภาษา
           - การแสดงความสามารถ (หรือแม้แต่การสอน) ผ่านทางทัศนศิลป์

           - หรือแม้กระทั่งการแสดงความคิดผ่านการกระทำหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำๆ จนมีรูปแบบโดยพูดหรือเขียนน้อยมาก (อาจนึกถึงพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ หรือกัลยาณมิตร ที่เป็น "ตัวอย่าง" ให้แก่ลูก ศิษย์ หรือคนรอบข้าง...ผ่านการกระทำของเขานั่นเองครับ)

        โดยสรุปคือ ผมเห็นด้วยกับ "แก่นสาระ" ที่ อาจารย์ Kapoom นำเสนอในบันทึกนี้อย่างที่สุด....แต่ขัดๆ ตรงชื่อบันทึก ซึ่งออกจะสุดโต่งไปสักหน่อย (เพราะไม่ครอบคลุมทุกกรณี) 

        แต่ถ้าเป็น "ถ้าเราพูดหรือเขียน เราจะสามารถนำความรู้มาแสดง หรือมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ" ก็จะขัดใจ (ผม) น้อยลงครับ ;-)

ด้วยความนับถือ

บัญชา