ความเห็น 14702

ปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" กับ "ยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT"

วัชรชัย
IP: xxx.152.5.11
เขียนเมื่อ 

คำว่า ict ต้องใช้ ICT นะครับ

และในการเขียนบทความวิชาการ ควรปรับข้อความที่เป็นคำพูด เช่น ดิฉัน ... ให้เป็นภาษาวิชาการครับ