ความเห็น 1470041

เมื่อบุคลากรสายสนับสนุนเริ่มลุกอยากทำ KM กันเอง

เขียนเมื่อ 
  • กิจกรรมที่เริ่มต้นง่ายๆๆ
  • ต้องเป็นสุนทรียสนทนา(dialogue)ครับ
  • พูดเรื่องอะไรก็ได้ในระยะเริ่มแรกและพูดแล้วมีความสุขหลังจากนั้น ค่อยๆๆขยับไปพูดเรื่องงาน
  • เข้าใจว่า กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่คุณหมอครับ
  • http://gotoknow.org/blog/yahoo/278606
  • ถ้าสามารถทำได้ดีน่าจะเป็น world cafe ครับ
  • http://gotoknow.org/blog/yahoo/275324
  • เอาใจช่วยครับ