ความเห็น


กราบนมัสการพระคุณเจ้า พระอาจารย์มหาแล ขำสุข(อาสโย) สวัสดีคุณเสวก คุณครูเอนก และท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

ดูเหมือนว่าอาคารหลังเก่าที่พระคุณเจ้ากล่าวถึงนั้นยังอยู่ในสภาพเดิม ผมเลยวาดสนามเล่นกลางแจ้งเอนกประสงค์ใต้ต้นฉำฉาด้านหลังอาคารเรียนก็แล้วกันนะครับ เห็นมีการกล่าวถึงอยู่หลายครั้ง คงเป็นบรรยากาศที่อยู่ในความทรงจำร่วมกันของคนหนองบัวมากมายหลายคนอยู่นะครับ

                             

ภาพประกอบวาดโดย ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ สิงหาคม ๒๕๕๒

สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและโรงเรียน เป็นแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย อีกทั้งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการสร้างความรู้และความทรงจำระยะยาว ในทางการศึกษาและการบริหารจัดการปัจจัยแวดล้อมทางการศึกษา ถือว่าเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้จากการเล่นและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม หรือการเรียนรู้ทางสังคม ทำให้ผู้เรียนสามารถได้ประสบการณ์ทางสังคม มีทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ในแง่ของการเรียนรู้ ก็มีบทบาทต่อการเรียนรู้อย่างเชื่อมโยงของนักเรียนที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน โดยเฉพาะในระยะยาว ก็จะมีบทบาทต่อการเป็นเครื่องช่วยจำและดึงประสบการณ์ระยะยาวออกมาใช้ได้ ทำให้ความคงทนของการเรียนรู้มีความเข้มแข็ง 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี