ความเห็น 14697

สรุปบทเรียน "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้" ของกรมส่งเสริมการเกษตร

ประพนธ์
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณ คุณศิริวรรณ ที่ทำให้ผมได้เห็นภาพสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่ 7 ที่ผ่านมา...ทำให้เห็นว่าในกรมฯมีความรู้ที่เป็น Tacit อยู่มากมาย ...เสียดายแย่ ถ้าไม่มีการจัดการ ...ก้าวเดินต่อไปครับ ...ผมเชียร์อยู่...