ความเห็น 146961

ชีวิต..ร่างกาย

เขียนเมื่อ 
  • เคยคิดจะนำบันทึกเหล่านี้มารวบรวมเป็นหนังสือง่าย ๆ ทำเอง และเผยแพร่บ้างหรือเปล่า
  • หรืออาจทำไปแล้ว...
  • ผมเห็นว่าเป็นแง่งามชีวิตที่ควรส่งต่อสู่ชีวิตอื่นในเวทีที่กว้างขึ้น
  • วันนี้อ่านบันทึกนี้แล้ว...คิดถึงคาลิล ยิบราน มากครับ