ความเห็น 1469180

๔๙.ความหวังของแม่

เขียนเมื่อ 

พี่ Tanawit

  • เป็นการเตือนสติลูกๆที่มักอ้างว่าติดงาน งานยุ่งบ้างล่ะ
  • อย่างน้อยโทรไปก็ยังดีค่ะ ให้เห็นว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งท่านค่ะ