ความเห็น 1468377

๔๙.ความหวังของแม่

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะครับคุณแป๋มที่นำพระจริยวัตรที่พ่อหลวงทรงปฎิบัติต่อพระมารดา อ่านแล้วผมยังรู้สึกว่าตัวเองยังทำให้แม่น้อยมากครับ

ขอให้ความกตัญญูที่คุณมีต่อคุณพ่อคุณแม่นำพาคุณไปสู่ความสำเร็จนะครับ