ความเห็น 1468308

แนะนำโรงเรียนบ้านไผ่

อรุณรุ่ง คุณมั่น
IP: xxx.8.85.63
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ ลักขณา พวกเมืองพล ที่สอนสั่งเรื่องภาษาไทย และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่น่ารักเสมอค่ะ รักและเคารพอย่างสูงค่ะ ลิงน้อย (มัญจาศึกษา)