ความเห็น 1467328

๔๙.ความหวังของแม่

เขียนเมื่อ 

วันนี้ผู้ใดที่ยังมีแม่อยู่ด้วย ขอให้ไปกราบท่านก่อนที่จะม่มีแม่ให้กราบนะครับ