ความเห็น 1466289

มากำจัดจุดอ่อนตอนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

เขียนเมื่อ 

ตอบlabชีวะ....ท่าคันโท

1.Lab การหายใจโดยไม่ใช้ออกซิเจน ทำข้าวหมาก ไวท์ ต่อยอดน้อยไป ทำแอลกอฮอบริสุทธิได้ไหม

 2.ศึกษา DNA แล้วต่อยอดอะไรคะไม่ชัดและดูง่ายไปเรียนรู้DNAให้กว้างขวาง สืบค้นความรู้ เชื่อมโยงไปสู่การโคลนิ่ง นำความรู้มาเชื่อมโยงเป็นผลงานผ่านโปรแกรมต่างๆบ้างดีไหม