ความเห็น 146544

บ่อเกิดกฏหมายระหว่างประเทศจาก10สถานการณ์

อริศรา
IP: xxx.7.174.115
เขียนเมื่อ 

อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ลี้ภัย ในประเด็นกฎหมายระหว่างประเทศที่ว่า อนุสัญญาเกี่ยวกับสถานะของผู้ลี้ภัยผูกพันธ์ประเทศไทยในฐานะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีหรือไม่ และอยากทราบว่าประเทศไทยให้คำจำกัดความของคำว่า "ผู้ลี้ภัย"ไว้เช่นไรค่ะ ประเทศไทยจำต้องผูกพันกับคำว่า "ผู้ลี้ภัย"ที่อนุสัญญาฯกำหนดไว้ หรือผูกพันในความหมายที่ประเทศไทยให้คำนิยามไว้คะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ