ความเห็น 1464810

อภิปรัชญาจากพุทธปรัชญา

นิสิตจักรชัย อุ่นใจ
IP: xxx.121.99.150
เขียนเมื่อ 

-ขอขอบพระคุณที่ให้ความรู้อย่างกว้างในพุทธอภิปรัชญาฯ อนุโมธนาบุญกุศลฯ จาก..นิสิตปีสาม/2552/ MCU