ความเห็น


  • ขอร่วมคิดด้วยนะครับ ผมคิดว่า ๓ ส่วนนี้ควรจะทำให้เชื่อมโยงกันในระดับกว้าง ไม่อย่างนั้นจะทำไม่ไหวครับ แพงประการหนึ่ง ใช้เทคโนโลยีและวิทยาการที่ต้องพัฒนาคนให้เชี่ยวชาญที่ทำได้ไม่มากเพราะหลายเรื่องมันหมดยุคก็อีกประการหนึ่ง และการบำรุงรักษา-การดูแล ไม่มีระบบตลาดและการสำรองวัตถุดิบรองรับ เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่จะยังทำให้เครื่องฉายและเครื่องมือต่างๆทำงานได้นั้น ในระบบตลาดทั่วไปหลายเรื่องจะไม่มีการสั่งเข้าอีกแล้ว แต่ถ้าหากมีแหล่งดำเนินการเป็นศูนย์รวมให้ระดับประเทศ จึงจะสามารถทำได้ครับ
  • ในส่วนที่จัดเก็บฟิล์มหนัง การรับซ่อมและดูแลประสิทธิภาพของเครื่องฉายยุคก่อนดิจิตอล ผมว่าควรจะพัฒนาเป็นเครือข่ายที่คอยช่วยเหลือกันและไปร่วมมือกับ ศภช ให้ ศภช เป็นศูนย์กลาง และขอเปิดแผนกสักแผนก จริงๆแล้วอยู่ที่ตัวบุคคลครับไม่อยู่ที่หน่วยงานหรอก อยู่ที่คุณโดม สุขวงศ์  ผู้อำนวยการ ศภช ผมว่าแกทำจริง 
  • (๑) การอนุรักษ์ฟิล์มหนัง (๒) การมีศูนย์ซ่อม-ดูแลของโบราณ เป็นงานที่ใหญ่ หนัก ต้องทุ่มเทงบประมาณเยอะจึงไม่ควรแยกให้เป็นเบี้ยหัวแตก และต้องพัฒนาวิทยาการสูงครับ แต่ควรทำและน่าทำ ให้ไปอยู่ที่ ศภช นั้นจะเหมาะสำหรับเป็นแหล่งผลักดันการสนับสนุนจากแหล่งทุนครับ หรือไม่อย่างนั้นก็ที่มหาวิทยาลัย(มหิดล) ไปเองก็คิดว่ามีเพื่อนและมีเครือข่ายเดินไปคุยได้กระมังครับ หรือจะให้ผมนัดหมายให้ไปคุยหารือก่อนก็ได้นะครับ ยินดีครับ  ผมเคยไปดูห้องสมุดเทปและฟิล์มของสถานีวิทยุโทรทัศน์ NHK ของญี่ปุ่น และศูนย์สื่อสารสุขภาพของเมืองคานากาวา ประเทศญี่ปุ่น งานใหญ่ หนัก สิ้นเปลือง แต่มีคุณค่าต่อสังคม สร้างความเป็นผู้นำทางปัญญาในหลายเรื่องของสังคมได้มากครับ
  • (๓) ในส่วนที่ออกแบบและจัดการเชิงธุรกิจให้อยู่ได้  ที่ไม่ใช่ทำเพื่อธุรกิจสร้าวงผลกำไร แต่เป็น CSR ของคนที่อยู่นอกภาคที่เป็นทางการ ตรงนี้ในระดับประเทศเชื่อว่ามีคนอิ่มตัวทางด้านอื่นและทำเรื่องพวกนี้ถึงเยอะ แต่กระจัดกระจายกันมากครับ อันนี้ค่อยหนุนให้เดินไปด้วยรูปลักษณ์และสรางโอกาสการพัฒนาตนเองในหนทางใหม่ๆ ผ่านการเป็นสมาชิกสมาคมผู้รักหนังที่คุณอนุกูลเริ่มเข้าไปนั่นแหละครับ ผมว่าอาจจะมีรูปแบบใหม่ๆที่ดีซึ่งอาจจะไม่ใช่โรงหนังโดดๆเหมือนอย่างในอดีตก็ได้
  • คุยสร้างความคึกในความคิด และส่งเสริมกำลังความคิดให้กันเฉยๆครับ ผมไม่รู้เรื่องอะไรหรอก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี