ความเห็น 1461849

ควาความตระหนักรู้ และความพร้อมของชุมชน เมื่อเกิดภัยพิบัติในอนาคต

องุ่น
IP: xxx.31.74.119
เขียนเมื่อ 

หวัดดีค่ะ คุณchijak สนใจเรื่องชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติเหรอค่ะ ดีใจจังมีคนมาร่วมขบวนการ พอดีกำลังทำอยู่ค่ะ สภากาชาดไทย โดยฝ่ายสถานีกาชาด สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย กำลังทำ โดยตอนนี้เราทำที่ จ.ระนอง พังงา ตรัง สตูล ตั้งแต่ปี2550 ปี2553 กำลังเปิดชุมชนใหม่ทั่วประเทศ 48 ชุมชน ต้องการคนในชุมชนและอาสาสมัครที่อยู่ในชุมชนเสี่ยงภัยพิบัติอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม มาร่วมงานค่ะ และอยู่ระหว่างการพิจารณาทำเรื่องชุมชนที่มีปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง อยู่ค่ะ ถ้าสนใจmailมาคุยที่[email protected] นะคะ