ความเห็น 145890

ไอเดียสุดเจ๋ง

เขียนเมื่อ 

ขอเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะ

  เดิมที  เวลาที่มีการประชุม อบรม สัมมนา ใด ๆ ทางแผนกจัดเลี้ยง ก็จะใช้วิธีการเดิม ๆ คือ ชงเครื่องดื่มไว้ล่วงหน้า ในจำนวนที่พอเหมาะ  แล้วจะเข้าไปเสริฟ โดยการเดินถามทีละท่าน  ๆ ว่า กาแฟไหมคะ โอวัลตินไหมค่ะ ชาไหมคะ 

   หลาย ๆ ครั้ง ที่เครื่องดื่มที่เตรียมไว้ ไม่ตรงกับที่ผู้เข้าประชุมต้องการ ทำให้หลายครั้งที่น้ำหายร้อย ทำให้ต้องทิ้งเครื่องดื่มเหล่านั้น วันนึง ๆ หลายแก้วทีเดียว

    คิดใหม่ทำใหม่

    ทางทีมงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องอาหารว่างและเครื่องดื่ม  นำโดย  คุณอนันต์ อรัญดร  (พี่ดอน)  และแม่บ้านบริษัท ซึ่งได้แก่ คุณพเยาว์  เสนีย์วงษ์ (น้องเล็ก) ก็มานั่งคิดหาวิธีการว่า เราจะทำอย่างไร ถึงจะบริการให้ตรงกับความต้องการของลุกค้าให้ได้มากที่สุด  ที่สำคัญ ลดปริมาณการสิ้นเปลืองเครื่องดื่มที่ชงไว้แล้วน้ำหายร้อน

    ก็เลยได้ไอเดียเจ๋ง ๆ อย่างที่น้องแป้นได้นำมาถ่ายทอด ซึ่งวัสดุที่ใช้ เป็นเพียงเศษฟิวเจอร์บอร์ดที่ไม่ใช้งานแล้ว

    สิ่งที่ได้

   1.  ผู้รับบริการพึงพอใจ เนื่องจากได้เครื่องดื่มตรงตามที่ต้องการ

    2.ประหยัดกาแฟ โอวัลติน เนื่องจากไม่มีจำนวนเครื่องดื่มที่ชงไว้เกิน แล้วต้องทิ้ง

   3.  ที่สำคัญคือ  ไม่ขัดจังหวะผู้เข้าร่วมประชุม ทำให้บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น

     พี่ ๆ ทั้ง 2 ท่าน ฝากขอบคุณ ถ้าความคิดง่าย ๆ สามารถเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นได้

   ท้ายสุด  มีคำถามมาถามค่ะ

   ในกรณีที่ต้องท่านต้องการกาแฟผสมโอวันติล ควรจะทำอย่างไรค่ะ